דלג לתוכן עיקרי
23.08.79.03

עבודה ארעית

תקציב מאושר: 290,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים - (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב עבודה ארעית הוא ₪290,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪106,204
תחת סעיף זה מוקצים 30 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)