דלג לתוכן עיקרי
23.08.71.92

השתתפות רשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעונות ממשלתיים - (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות רשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?