דלג לתוכן עיקרי
23.08.70.90

הכנסות מקצבת נכות (קרן %30)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן קיצבת נכות (תחת תחום אגף לטיפול באדם המפגר בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מקצבת נכות (קרן %30) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?