דלג לתוכן עיקרי
23.08.70.90

הכנסות מקצבת נכות (%30)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן קיצבת נכות (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות מקצבת נכות (%30) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?