דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיפוצים והוצאות לרווחת המפגר

23.08.70.05

12,661,000
בשנת 2007 תקציב שיפוצים והוצאות לרווחת המפגר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,661,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪51,382,000.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪45,101,168
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)