דלג לתוכן עיקרי
23.08.56.97

השתתפות הורים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טפול חוץ ביתי (תחת תחום אגף לטיפול באדם המפגר בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות הורים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?