דלג לתוכן עיקרי
23.08.56.97

השתתפות הורים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טפול חוץ ביתי במעונות (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות הורים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?