דלג לתוכן עיקרי
23.08.55.64

תמיכה בארגונים לטיפול במפגרים

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית טיפול קהילתי וביתי (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב תמיכה בארגונים לטיפול במפגרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?