דלג לתוכן עיקרי
23.08.55.42

מעונות יום טפוליים (6,950 מכסות לשנת 2018 מהן 300 באכלוס הדרגתי) מתוכן 60 מכסות עולים

תקציב מאושר: 216,544,000
תקנה תקציבית בתכנית טיפול קהילתי וביתי (תחת תחום אגף לטיפול באדם עם בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מעונות יום טפוליים (6,950 מכסות לשנת 2018 מהן 300 באכלוס הדרגתי) מתוכן 60 מכסות עולים הוא ₪168,078,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪216,544,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪268,243,661
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)