דלג לתוכן עיקרי
23.08.50.91

הכנסות מקצבת זקנה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אבחון מפגרים (תחת תחום השרות לאדם המפגר בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מקצבת זקנה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?