דלג לתוכן עיקרי
23.08.50

אבחון אנשים עם פיגור

תקציב מאושר: 21,435,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום אגף לטיפול באדם עם בסעיף משרד הרווחה והשירותים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב אבחון אנשים עם פיגור הוא ₪10,867,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪21,435,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪21,435,000 (100%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪7,314,479
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?