דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השרות למפגר הוא ₪768,310,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪829,909,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪415,023,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪151,619,000 (18.27%)
  • תמיכות והעברות: ₪9,939,000 (1.2%)
  • רכש וקניות: ₪668,351,000 (80.53%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪755,373,430
תחת סעיף זה מוקצים 926.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,783 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?