דלג לתוכן עיקרי
23.07.09.09

הכנסות מפעולות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכזי הכשרה ממשלתיים (תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות מפעולות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?