דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממכירת אמצעי הוראה - גמר מלאי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-1,378,937
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)