דלג לתוכן עיקרי
23.06.86.93

השתתפות הנכים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סידור נכים בפנימיות (תחת תחום שיקום בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות הנכים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?