דלג לתוכן עיקרי
23.06.81.95

השתתפות רשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעונות ממשלתיים לנכים (תחת תחום אגף השיקום בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות רשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?