דלג לתוכן עיקרי
23.06.80.02

עבודה ארעית (חודשי עבודה)

תקציב מאושר: 251,000
תקנה תקציבית בתכנית מעונות ממשלתיים - כוח (תחת תחום אגף השיקום בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב עבודה ארעית (חודשי עבודה) הוא ₪156,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪251,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪153,023
תחת סעיף זה מוקצים 86 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)