דלג לתוכן עיקרי
23.06.62.95

השתתפות הורים ורשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שיקום וטיפול בעוור (תחת תחום שיקום בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות הורים ורשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?