דלג לתוכן עיקרי
23.06.22.95

השתתפות הורים ורשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טיפול קהילתי וביתי (תחת תחום שיקום בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות הורים ורשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?