דלג לתוכן עיקרי
23.06.22.95

השתתפות רשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בסיוע לשיקום (תחת תחום שיקום בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות רשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?