דלג לתוכן עיקרי
23.06.22.61

הכנסות מחידוש תעודת עיוור

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי שיקום בקהילה (תחת תחום אגף השיקום בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות מחידוש תעודת עיוור לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?