דלג לתוכן עיקרי
23.06.22.08

טיפול בחרשים (50)

תקציב מאושר: 3,210,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בסיוע לשיקום (תחת תחום שיקום בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב טיפול בחרשים (50) הוא ₪3,193,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,210,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪4,417,788
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)