דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב טיפול קהילתי וביתי הוא ₪337,751,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪392,927,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,324,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪394,251,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪108,950,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪72,356,000 (18.35%)
  • רכש וקניות: ₪321,263,000 (81.49%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪301,251,115
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?