דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב הכנסות מקצבת נכות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-28,976,451
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)