דלג לתוכן עיקרי
23.05.25.02

רזרבה להתייקרויות -קניות

תקציב מאושר: 1,477,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום שירות התעסוקה בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה להתייקרויות -קניות הוא ₪1,477,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)