דלג לתוכן עיקרי
23.05.22.19

יחידה מרחבית - יעוץ תעסוקתי

תקציב מאושר: 177,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז ליעוץ תעסוקתי (תחת תחום שרות התעסוקה בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב יחידה מרחבית - יעוץ תעסוקתי הוא ₪433,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪177,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪265,847
תחת סעיף זה מוקצים 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)