דלג לתוכן עיקרי
23.05.22.14

הכנסות ממכירת שירותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכז ליעוץ תעסוקתי (תחת תחום שרות התעסוקה בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?