דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב מרכז ליעוץ תעסוקתי הוא ₪5,949,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,296,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪6,373,943
תחת סעיף זה מוקצים 38 תקני כח אדם , ובנוסף 56 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?