דלג לתוכן עיקרי
23.05.21.20

החזר הוצאות והשתתפות הביטוח הלאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום שרות התעסוקה בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב החזר הוצאות והשתתפות הביטוח הלאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?