דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב מדור תשלומים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,726,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,892,000 (46.3%)
  • רכש וקניות: ₪4,219,000 (33.15%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪12,881,553
תחת סעיף זה מוקצים 43.5 תקני כח אדם , ובנוסף 57 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?