דלג לתוכן עיקרי
23.05.17

שירותים מרכזיים שרות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירות התעסוקה בסעיף משרד הרווחה ותחום.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב שירותים מרכזיים שרות הוא ₪12,267,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪12,258,052
תחת סעיף זה מוקצים 56 תקני כח אדם , ובנוסף 130 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?