דלג לתוכן עיקרי
23.05.01.95

השתתפות רשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי קהילה (תחת תחום אגף משאבי קהילה בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב השתתפות רשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?