דלג לתוכן עיקרי
23.05.01.01

פעולות התנדבות

תקציב מאושר: 6,887,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי קהילה (תחת תחום אגף משאבי קהילה בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב פעולות התנדבות הוא ₪5,716,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,887,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪6,552,358
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)