דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב שירות התעסוקה הוא ₪141,814,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,590,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪161,872,936
תחת סעיף זה מוקצים 685 תקני כח אדם , ובנוסף 526 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?