דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב כח אדם תכנון והכוונה הוא ₪409,924,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,567,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪541,227,455
תחת סעיף זה מוקצים 60 תקני כח אדם , ובנוסף 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?