דלג לתוכן עיקרי
23.03.15.03

פיקוח על חוקי העבודה כולל חוק עובדים זרים (ע.ב.צ)

תקציב מאושר: 8,873,000
תקנה תקציבית בתכנית פיקוח על חוקי עבודה (תחת תחום פעולות במערכת הייצור בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב פיקוח על חוקי העבודה כולל חוק עובדים זרים (ע.ב.צ) הוא ₪6,973,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,873,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪7,362,850
תחת סעיף זה מוקצים 820 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)