דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב פיקוח על בטיחות הוא ₪11,628,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,417,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪13,250,583
תחת סעיף זה מוקצים 79.5 תקני כח אדם , ובנוסף 198 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?