דלג לתוכן עיקרי
23.03.11.19

עבודה ארעית (2 מפרקות + 1 רו"ח)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית איגוד שיתופי (תחת תחום פעולות במערכת הייצור בסעיף משרד הרווחה ותחום).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עבודה ארעית (2 מפרקות + 1 רו"ח) הוא ₪61,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪217,214
תחת סעיף זה מוקצים 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)