דלג לתוכן עיקרי
23.01.94.06

הכנסות ממכירת טפסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מינהל ומשק במוסדות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות ממכירת טפסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?