דלג לתוכן עיקרי
23.01.94.06

הכנסות ממכירת טפסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מינהל ומשק במוסדות (תחת תחום תחום פעולה כללי - רווחה בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות ממכירת טפסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?