דלג לתוכן עיקרי
23.01.93

השתתפות ברשות לשיקום

תקציב מאושר: 20,976,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב השתתפות ברשות לשיקום הוא ₪14,266,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,976,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪20,976,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪16,653,069
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?