דלג לתוכן עיקרי
23.01.88.04

ש.כ.א. - לשכות מוחזקות

תקציב מאושר: 1,286,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכה מחוזית חיפה והצפון (תחת תחום תחום פעולה כללי - רווחה בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב ש.כ.א. - לשכות מוחזקות הוא ₪1,286,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪288,603
תחת סעיף זה מוקצים 6 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)