דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב לשכות מוחזקות ש.כ.א. הוא ₪808,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 9.5 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?