דלג לתוכן עיקרי
23.01.69

לשכה מחוזית ים והדרום

תקציב מאושר: 4,611,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד העבודה והרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2002 תקציב לשכה מחוזית ים והדרום הוא ₪4,363,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,611,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,631,000 (57.06%)
  • רכש וקניות: ₪1,980,000 (42.94%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪3,918,534
תחת סעיף זה מוקצים 23.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?