דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב עב"צ פיקוח -לשכה מחוזית דרום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪646,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?