דלג לתוכן עיקרי
23.01.33.06

סיוע לבודדים ולמשפחות

תקציב מאושר: 1,404,000
תקנה תקציבית בתכנית ועדות ערר (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב סיוע לבודדים ולמשפחות הוא ₪904,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,404,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪1,125,954
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)