דלג לתוכן עיקרי
23.01.32.06

קו חירום רווחה

תקציב מאושר: 6,404,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי קהילה (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב קו חירום רווחה הוא ₪2,898,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,404,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪1,660,308
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)