דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד האוצר - ביקורת ברשות לשיקום האסיר

23.01.20.11

70,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד האוצר - ביקורת ברשות לשיקום האסיר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪70,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?