דלג לתוכן עיקרי
23.01.20.08

הכנסות מפעולות בגין תפעול המשרד כולל הכנסות מבתי משפט

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי משרד מרכזיים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות מפעולות בגין תפעול המשרד כולל הכנסות מבתי משפט לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?