דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרדים בשמירה

23.01.19.92

-200,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרדים בשמירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?